Miljö & kvalité

Vi arbetar i enlighet med ISO 9001 för kvalité samt enligt ISO 14001 för miljön.
Alla våra leverantörer är certifierade inom inom ovan nämnda ISO-standarder.

FMH Rimex rostfria material är registrerade och godkända av BVB och SundaHus.

Gå till ByggVaruBedömingens hemsida och logga in för att se våra bedömningar:
BVB bedömning - produkt FMH Rimex CT/T22 304, BVB ID 98173
BVB bedömning - produkt FMH Rimex CT/T22 316, BVB ID 53325